CNEN

Search

Fujian Xianzhilou Biological Science and Technology Co., Ltd.Copyright © 1999-2018 300.cn All rights Reserved  闽ICP备05002116号 

Service

About     |     News     |    Product     |     Service     |     Contact     

NEWS

 

灵芝如何“增效减毒”抗肿瘤?听北京大学医学部教授林志彬揭秘上药灵芝“神奇疗效”

Page view
[Abstract]:
昨晚这场直播吸引了约200万人在线收看!互动区留言爆棚!仙草灵芝到底有什么样的“神奇魅力”?今天一起随小芝回顾下~

一提到灵芝

很多人脑海中就会不自觉闪现

长生不老”“起死回生”“灵丹妙药等词

 

传说固然有夸张的成分

但今天的灵芝已然下凡

在我们的日常生活中

尤其是肿瘤患者的生活中

扮演着越来越重要的角色!